Blog

Een duurzame lente hangt in de lucht.
Een duurzame lente hangt in de lucht | Plan Effect

Een duurzame lente hangt in de lucht.

Het is lente, de zon schijnt weer volop. Dat betekent dat de zonnepanelen bij Plan Effect weer meer energie gaan opwekken! Maar hoe werkt nu zo’n proces van hernieuwbare energie?

Gelukkig schijnt de zon in de lente ook steeds meer en langer, dit betekent dat onze zonnepanelen weer meer energie opwekken! Bij Plan Effect staan er 50 stuks zonnepanelen op het dak. Wist u dat zonnepanelen in de maanden mei, juni en juli de hoogste opbrengst hebben? Zonnepanelen werken het beste bij een temperatuur van 25 graden Celsius. Dat lijkt hoog, maar dat valt mee. Op een warme zomerse dag ligt de temperatuur van een zonnepaneel al snel 25 graden hoger dan de omgevingstemperatuur. Als de zonnepanelen te heet worden nemen deze weer af in vermogen.Een dag met veel zon en relatieve lage buitentemperatuur is perfect.

Een duurzame lente hangt in de lucht | Plan Effect

Duurzaamheid is een belangrijk punt in de maatschappij. Ook bij Plan Effect denken we continu na over het verbeteren van de recyclebaarheid van onze producten. Nagenoeg alle wanden van Plan Effect dragen het Cradle to Cradle Silver certificaat. Maar wat houdt Cradle to Cradle nou precies in?

Cradle to Cradle is een vernieuwend innovatie platform voor het realiseren van producten, processen en systemen met een positieve impact op mensen en hun omgeving en op ondernemerschap. Cradle to Cradle is ontwikkeld in de jaren ´90 door Prof. Dr. Michael Braungart en architect William McDonough. In tegenstelling tot traditioneel “duurzaam” ontwerpen, dat zich richt op het verkleinen van negatieve impact door “minder slecht” te zijn, richt Cradle to Cradle zich op het creëren van positieve impacts voor gebruikers en andere belanghebbenden. De realisatie van continue kringlopen van materialen in een circulaire economie maakt hier onderdeel van uit.

Cradle to Cradle Kernthema’s

Cradle to Cradle productcertificering is zowel veelomvattend als veeleisend. Het vereist een radicale verandering in het denkpatroon over hoe een product wordt ontworpen, waarvan het wordt gemaakt en wat er na het gebruik mee gaat gebeuren. Het is een systeem dat fungeert als een leidraad voor zowel productontwikkelaars als producenten en dat hen aanzet tot de creatie van producten waarin kwaliteit, schoonheid en innovatie opnieuw zijn uitgevonden. De kwaliteitsaspecten zijn onderverdeeld in 5 kernthema’s:

Een duurzame lente hangt in de lucht | Plan Effect

VEILIG EN GEZOND MATERIAAL GEBRUIK

De ingrediënten van producten worden geïnventariseerd in de gehele productieketen en beoordeeld op de impact die ze hebben op de gezondheid van mens en milieu. De criteria op de verschillende certificeringsniveaus werken toe naar het vervangen van alle giftige en niet-identificeerbare ingrediënten, zodat producten en hun bouwstenen op een veilige manier eindeloos kunnen worden hergebruikt. Hiermee wordt ook het vrijkomen van ongezonde chemicaliën uit bouwmaterialen voorkomen. Dit zorgt voor een gezonder klimaat, wat op zijn beurt zorgt voor gezondere constructeurs, installateurs, gebruikers, werknemers, servicemonteurs en iedereen die met een gebouw in aanraking komt.

Een duurzame lente hangt in de lucht | Plan Effect

HERGEBRUIK VAN MATERIALEN

Producten ontworpen voor biologische kringlopen zijn veilig biologisch afbreekbaar. Producten voor een technologische kringloop worden zo ontworpen dat hun bestanddelen makkelijk en eindeloos op hetzelfde kwaliteitsniveau kunnen worden hergebruikt. De producent wordt gestimuleerd om steeds meer grondstoffen terug te winnen en opnieuw te gebruiken. Hierdoor ontstaat een hogere aanpasbaarheid van het gebouw en lagere kosten voor onderhoud en renovatie, door het toepassen van demontabele constructies en herbruikbare materialen. Daarnaast zorgt Cradle to Cradle voor een hogere restwaarde van een gebouw in plaats van sloopkosten door het toepassen van dergelijke constructies en materialen.

Een duurzame lente hangt in de lucht | Plan Effect

HERNIEUWBARE ENERGIE EN CO2-MANAGEMENT

De criteria op elk niveau werken toe naar CO2-positieve operaties waar 100% hernieuwbare energie wordt geproduceerd, liefst meer dan dat er wordt verbruikt. Het toepassen van hernieuwbare energie resulteert daarnaast in lagere energiekosten.

Een duurzame lente hangt in de lucht | Plan Effect

VERBETERING WATERKWALITEIT

Processen worden ontworpen met de wetenschap dat zuiver water belangrijk is voor alle levende organismen. Op elk certificeringsniveau worden stappen gezet om proceswater te zuiveren tot drinkwater-niveau. De zuivering en buffering van waterstromen leidt tot een verbeterde waterkwaliteit, zowel binnen als buiten het gebouw.

Een duurzame lente hangt in de lucht | Plan Effect

SOCIALE ASPECTEN

Bedrijfsoperaties worden ontworpen om mensen te stimuleren in hun werk en een positieve bijdrage te leveren aan de natuur. Er wordt toegewerkt naar een positieve impact op mens en milieu.

Plaats een reactie