Afspraak maken

Disclaimer

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website Plan Effect B.V.
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen
  • u: de gebruiker: bezoeker van de website
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud

Het onderstaande is van toepassing op alle pagina’s van dit domein. Door de pagina’s te gebruiken stemt u in met de disclaimer.

  1. De content is door de eigenaar met grootste zorg samengesteld, doch de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  2. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
  3. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content op delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
  4. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publieke toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.