Duurzame inzetbaarheid

Plan Effect & QRM.

SNEL REAGEREN OP VERANDERINGEN IN DE MARKT

De afgelopen jaren hebben we een sterke groei van onze omzet gerealiseerd en daardoor geïnvesteerd in uitbreiding van onze organisatie. Van een klein team met korte communicatielijnen en een enorme flexibiliteit naar meer medewerkers en een hogere workload. Door uit te breiden is meer kennis en expertise in huis gehaald en hebben we de capaciteit van onze productie opgeschaald. Echter door de snelle groei zijn niet alle interne processen en systemen direct aangepast aan de nieuwe situatie.

In 2019/2020 hebben we in samenwerking met Censor te Tilburg de interne organisatie onder de loep genomen en uiteindelijk de QRM werkwijze geïmplementeerd. Deze manier van werken heeft als doel om sneller te kunnen reageren op marktveranderingen door o.a. het reduceren van doorlooptijden en het samenwerken in multidisciplinaire teams.

Inmiddels zijn de eerste successen geboekt. Door overzicht te creëren in de organisatie van de werkvloer en productieplanning is de werkdruk in de productie enorm verlaagd. Werkprocessen zijn aangescherpt en er zijn nieuwe IT systemen ontworpen om deze processen te ondersteunen. De organisatiestructuur is aangepast naar een moderne manier van (samen)werken en zelfs de fysieke werkplekken zijn aangepast aan deze nieuwe structuur. Medewerkers werken in afdelingsoverschrijdende teams aan een gezamenlijk doel, waar meedenken, meebeslissen, kennis delen en verhoogde betrokkenheid bij projecten de hoogste prioriteit heeft.

In de huidige veranderende markt, waar ook onze branche aan onderhevig is, bereiden wij ons voor op de toekomst. Met onze innovatieve producten, efficiënte processen én vakbekwame mensen zorgen we ervoor dat wij naast een ervaren samenwerkingspartner ook flexibel en betrouwbaar blijven in de komende jaren en een hoge kwaliteit van onze producten kunnen garanderen.

Ons project krijgt steun van het Europees Sociaal Fonds, waarbij het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van werknemers voorop staat.

 

BEZOEK ONS KANTOOR

NEEM CONTACT OP